Πολυκλινική Hospiplan – Παγκόσμια PPP Healthcare Management Solutions » Εξοπλισμός και Συστήματα

Εξοπλισμός και Συστήματα

Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παροχής συνεχούς, αξιόπιστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη συνεχιζόμενες κλινικές δραστηριότητες, ενώ φιλοξενεί συχνά λειτουργικές και επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις κατά τη μακρά διάρκεια ζωής του νοσοκομείου

Μπορούμε

  • Αξιολόγηση της απόδοσης των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου – αναλύοντας την τρέχουσα ικανότητα να ανταποκριθεί σκοπός του νοσοκομείου και την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις αναπτυσσόμενες τάσεις.
  • Αξιολογεί την απόδοση και την ικανότητα του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου – διατυπώσει ένα σχέδιο του κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διαχείριση για την επίτευξη του σκοπού νοσοκομείο και να προσαρμοστούν στις αναπτυσσόμενες τάσεις.

Να αξιολογηθεί η κατάσταση και η ικανότητα των συστημάτων νοσοκομείων και για τις δύο κτίριο και τον εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και συντήρησης, και να εντοπίσει πιθανές βελτιώσεις για την απόδοση.

Κορυφή