Πολυκλινική Hospiplan – Παγκόσμια PPP Healthcare Management Solutions
  • Μελέτες σκοπιμότητας

  • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

  • Χρηματοδότηση Νοσοκομείο

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και

  • Διαπίστευση Β & Β € "Νοσοκομεία