Πολυκλινική Hospiplan – Παγκόσμια PPP Healthcare Management Solutions » ΣΔΙΤ - Σ.Δ.Ι.Τ

ΣΔΙΤ - Σ.Δ.Ι.Τ

Μοναδική να Πολυκλινική Hospiplan είναι η εμπειρία και την επιτυχία με σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού νοσοκομείου, καθώς και με την ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Με έμπειρους διαχειριστές του έργου από το νοσοκομείο ΣΔΙΤ- έργα Πολυκλινική Hospiplan έχει ένα υψηλό επίπεδο εμπειρίας και κατανόησης για συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού (ΣΔΙΤ) και ως εκ τούτου μπορεί επίσης να συμβάλει στο έργο των κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και ιδιώτες επενδυτές. Το έργο, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων και οι προϋπολογισμοί μπορούν να επισημοποιηθεί πιο γρήγορα και με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας της αμοιβαίας.

Σημαντικό για ΣΔΙΤ λύσεις είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν μόνο νικητές. Υπάρχουν τρεις μεγάλες δυνάμεις για την επιλογή ΣΔΙΤ ως λύση νοσοκομείο: Οικονομικών – Αποδοτικότητα – Καινοτομία. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μια υψηλή ποιότητα νοσοκομείο.

Κορυφή

Σχολιάστε