Πολυκλινική Hospiplan – Παγκόσμια PPP Healthcare Management Solutions » Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Διοίκηση Επιχειρήσεων και

Ο ρόλος μας …
Διαμόρφωση πολιτικής
Λήψη Αποφάσεων
Επίβλεψη

… Ευθύνες και μας
Καθορισμός Κυκλική
Παροχή για την άριστη διαχείριση
Διασφάλιση Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Πρόγραμμα
Εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα

 

Κορυφή